Selvtillid og selvværd

Selvtillid og selvværd er ikke det samme.

Selvtillid er det, du kan. Det er noget, du har lært eller udviklet. Hvis du f.eks. er god til at ride eller svømme, så får du mere selvtillid af dét. Samtidig er det med til at give dig en identitet.

Selvværd er derimod at mærke sit eget værd. Følelsen af at uanset hvad der sker i verden, er jeg den samme, og jeg er ok. Det er en eksistentiel følelse af at være. Det handler om, at du føler dig noget værd, bare fordi du er dig. Selvværd er den værdi, man tillægger sig selv som menneske.

Lavt selvværd kan i sig selv være årsagen til, at man aldrig er rigtig tilfreds med sit liv eller føler uro. Ofte handler problemer med selvværdet om alt for høje forventninger. Det kan være en frygt for ikke at kunne leve op til andres forventninger eller en tendens til at sætte for høje forventninger til sig selv.

Ofte stammer problemet helt tilbage fra barndommen, fordi mange forældre sammenkæder kærlighed med ros for noget godt, som barnet har gjort. Som forældre skal man i stedet give udtryk for, at man elsker sit barn for det, som det er, og ikke for det, som det gør.

Mennesker med lavt selvværd har tendens til at sammenligne sig selv med andre. De måler sig selv ud fra, hvad de mener, andre tænker om dem. Andres mening tillægges dermed højere værdi end deres egen.
Mentaltræning handler om at fremhæve de ting, som fungerer – de ting som frembringer en positiv følelse – og får denne tankemåde til at sprede sig i hele ens dagligdag.

 

Hvordan får man mistanke om lavt selvværd:

 1. Du ser ned på og taler ondt om andre.
 2. Du gør ting for at bevise over for andre, at du kan, i stedet for at gøre det, du selv vil.
 3. Du går rundt og føler dig som et stort bluffnummer og tror, at du snart vil blive afsløret.
 4. Du sammenligner hele tiden dig selv med andre, og du er kun god, hvis ingen anden er bedre.
 5. Du synes, at du er grim, og du tror, at du ville være lykkeligere, hvis du var smukkere.

Hvis du kan genkende dig i et eller flere af disse punkter, er der måske en ubalance, som man kan arbejde sig ud af.

Man kan eksempelvis starte med en prioritering ud fra grundtanken, at man kun har 3 måneder tilbage at leve i og i denne periode ingen begrænsninger har.

 • Hvad er vigtigt for mig?
 • Hvilke mennesker og forhold er vigtige for mig?
 • Er der noget eller nogen, som jeg i dag bruger uforholdsmæssig meget tid på, som jeg måske helt ville vælge fra?
 • Kan jeg flytte nogle af mine begrænsninger på arbejdet eller hjemme, måske få en ugentlig fridag, eller først møde klokken 9, så hverdagen bedre hænger sammen.

Det er en fordel at formulere disse overvejelser for sig selv og nedskrive dem som en form for kontrakt til eget brug senere.

Siden kan det være en godt idé med ”jeg er god – bogen”, hvor man hver dag bruger nogle minutter på at udfylde 3 punkter:

 • GOD: Det vigtigste punkt, men ofte det sværeste. Her nedskriver du det, du har været god til i dag – stort som småt.

 

 • TAK: Her skriver du det, du er taknemmelig for. Det forebygger selvoptagethed og derved bliver man mere nærværende i sit samvær med andre mennesker.
   
 • HJÆLP: Her noteres, hvad du gerne vil have hjælp med i morgen, såvel praktisk som mentalt, altså både indadvendt og udadvendt. Det er nemlig vigtigt at indse, at vi ikke altid kan bygge vores liv op alene.
   
 • Efter et par måneder kan man tilføje et nyt første-punkt: MINDRE-GOD. Der skriver man det, som gik mindre godt den dag. Punktet er ikke obligatorisk, og man behøver ikke at slå knuder på sig selv for at finde noget at notere.
   

Praktiske øvelser:

 • Kig dig selv i spejlet og se, hvem du i virkeligheden er. Lad være med at fokusere på det du ikke er – men se alt det du er! Kig på dig selv hver dag på den måde.
 • Find noget der giver dig selvtillid, noget du er dygtig til. Rid, sejl, løb – lige meget hvad – bare det er noget du mestrer. Ved at få selvtillid som følge af noget du kan, styrker du dit selvværd.
 • Bliv bedre til at modtage komplimenter. Lyt til et kompliment og sig ”tak”. Spørg ikke om hvorfor - lad være med at forklare eller tale udenom. Sig bare ”tak”. Et kompliment er en gave fra et andet menneske, og den skal du tage imod og glæde dig over. Jo bedre selvværd du har, jo bedre bliver du til at tage imod ros.