Information til gravide om doubletest og nakkefoldsscanning

Før du får foretaget nakkefoldsscanning og doubletest er det vigtigt, at du føler dig godt informeret. Det er vanskeligt at forholde sig til, hvad viden om risiko for sygdom hos dit foster betyder. Vi vil derfor opfordre dig til at læse denne tekst eller møde op på et af sygehusenes orienteringsmøder.

Doubletest og nakkefoldsscanning

Alle gravide i Københavns amt får fra 01.02. 2005 tilbudt en vurdering af risikoen for Downs syndrom (mongolisme) hos fosteret. Undersøgelsen består af en blodprøve fra den gravide (doubletest) og en scanning af fosteret (nakkefoldsscanning). Tilsammen kan disse to undersøgelser, når de kombineres med kvindens alder finde 85 % af fostrene med Downs syndrom.

Doubletesten skal tages samme dag inden nakkefoldscanningen. Når du har fået foretaget nakkefoldsscanningen, vil du få et samlet svar på de to undersøgelser i form af et risikotal, hvis betydning vil blive grundigt forklaret.

Hvad er Down syndrom (mongolisme)

Down syndrom skyldes en kromosomfejl. Det er den hyppigste årsag til alvorligt mentalt handikap. Ofte er der også misdannelser – hyppigst i hjertet og mave-tarm kanalen. Der kan også være problemer med syn og hørelse. Risikoen for Down syndrom stiger med den gravides alder. Du kan finde mere information om Down syndrom på hjemmesiden www.downs.dk.

Doubletest

På en blodprøve taget fra den gravide i perioden 10 uger og 0 dage til 13 uger og 6 dage måler man to stoffer i blodet, der udskilles fra moderkagen. Disse stoffer fordeler sig anderledes i graviditeter, hvor fosteret har Down syndrom.

Nakkefoldsscanning

Alle fostre har i den tidlige graviditet en væskefyldt fortykkelse i nakkeregionen. Hos fostre med Downs syndrom er denne fortykkelse mere udtalt end hos raske fostre og kan måles ved ultralydsscanning i perioden 11 uger og 0 dage til 13 uger og 6 dage. Begge disse undersøgelser er ufarlige for kvinden og fosteret.

Risikovurdering

Det er vigtigt, at den gravide er klar over forskellen på risikovurdering og fosterdiagnostik (se nedenfor). Risikovurdering er en beregning af om risikoen for at få et barn med Down syndrom er høj eller lav. Undersøgelserne kan således ikke give et endeligt ja/nej svar, men kan vise om sandsynligheden er så stor, at der er grund til mistanke - eller så lille, at der ikke er grund til at udsætte fosteret eller kvinden for yderligere undersøgelser.

Nakkefoldscanningen og doubletesten samt moderens alder indgår i den samlede risikovurdering. Bliver resultatet lavere end 1: 300 er der ingen grund til yderligere undersøgelser udover den tilbudte rutinemæssige gennemscanning i 18. – 20. uge. Bliver resultatet højere end 1: 300 – f. ex. 1: 200 vil vi tilbyde dig en samtale med en læge. Her vil du få oplysninger om yderligere undersøgelser og få tilbudt moderkageprøve eller fostervandsprøve.

Fosterdiagnostik

Ved fosterdiagnostik (moderkage- eller fostervandsprøve) kan man med 100 % sikkerhed udtale sig, om kvinden venter et barn med et normalt antal eller et unormalt antal kromosomer. Det vil sige, undersøgelsen kan svare ja eller nej på om fosteret har en kromosomfejl.

En ulempe ved disse to undersøgelser er imidlertid, at 1 ud af hver 100 prøvetagninger medfører, at kvinden aborterer. Derfor laves disse undersøgelser ikke rutinemæssigt.

Bestil tid til Nakkefoldscanning

På Herlev Hospital
Tlf 38 68 38 68
www.nakkefold-herlev.dk

På Hvidovre Hospital
Tlf 38 62 25 45 Man- fre 8.00 - 12.00
www.nakkefold-hs.dk