Bevægeapparatet er knogler, led, ledbånd, muskler og sener

Bevægeapparatet er som navnet siger bygget til bevægelse.
Det tager skade og svækkes, hvis det belastes for meget og hvis det belastes for lidt. Ved en skade skal belastningen derfor justeres.

Længere tids uhensigtsmæssig belastning (både for meget og for lidt) og alderen forringer blodcirculationen, og vævet svækkes heraf (dette kaldes ”degeneration”). Herefter vil selv mindre belastninger kunne medføre nedbrydning af vævet,- og dermed smerter.

Ved en overbelastning vil der ofte opstå en ”betændelsesreaktion”, som er en vævsirritation, der gør, at det skadede væv ikke kan holde til så meget. Således skal der mindre og mindre belastning til for at vedligeholde skaden og dermed smerterne.
Derfor skal man nogen gange stoppe betændelsesreaktionen med forskellig medicin, samtidig med at belastningen korrigeres.

Belastningskorrektionen kan være i form af ændrede arbejdsbelastninger, ændret sportstræning, selvtræning efter instruktion eller via fysioterapeut.

Det medicin der bruges til at bremse betændelsesreaktionen er kendt som ”gigtmedicin”, og det kan gives som creme til påsmøring og som tabletter. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan man anvende binyrebark hormonindsprøjtninger, kendt som ”steroid-blokader”.

Det er vigtigt, at man ikke blot stopper vævsirritationen (betændelsesreaktionen) uden forandring af belastningen, da dette på lang sigt kun vil forværre skaden!!

Steroid-blokader skal ikke gives til væv, som er nedbrudt grundet degeneration (dårlig blodcirculation, langvarig uhensigtsmæssig belastning).

Efter steroid-blokader kan man nogle dage få lidt rødme i kinderne og blive lidt rastløs, og kvinder kan få blødningsuregelmæssigheder. De fleste oplever desuden en få dages varende forværring af deres symptomer, idet steroid krystallerne irriterer det i forvejen irriterede væv. Hvis forværringen er for slem, må man tage smertestillende håndkøbspræparater.

I 2 døgn efter injektionen skal man holde sig så meget i ro som muligt, for at undgå stor blodcirculation, der vil skylle steroid krystallerne væk fra det skadede område.
Herefter vil der over de følgende 1-4 uger være en reduktion i betændelsesprocessen og dermed smerterne, som tillader kontrolleret optræning og styrkelse af vævet.

Januar 2007, MRA