Vaccination

Vi følger de senest opdaterede retningslinier fra Statens Seruminstitut og WHO i vores rådgivning i forbindelse med ophold i udlandet.

Honorar vedr. rådgivning om forholdsregler og vaccinationer i forbindelse med udlandsrejse skal betales af patienten.
Der opkræves ikke honorar for telefonisk rådgivning, som bliver efterfulgt af vaccination hos os.
Vi yder ikke vaccinationsrådgivning via e-mail, idet vi finder denne kommunikationsform uhensigtsmæssig til formålet.

Ved gruppevaccination på 3 personer og derover ydes de 10 % rabat på vaccinationerne.
Den pris, som man betaler for vaccinen, er vores indkøbspris hos Statens Seruminstitut. Vi beregner os således ikke fortjeneste på vaccinesalg.

Vacciner, som er hjemskaffet efter bestilling, faktureres patienten uanset om man senere skulle vælge ikke at lade sig vaccinere.

Vaccinationsydelser betales kontant.

Du er meget velkommen til at indhente et samlet tilbud på vaccination til et givet rejsemål.

Rådgivning vedrørende vaccination kan være et meget komplekst problem. Før man henvender sig vedr. vaccination, er det derfor meget vigtigt, at man har en helt nøjagtig rejseplan.
Hvornår skal man rejse? Hvilke lande skal man besøge - og i hvilken rækkefølge. Skal man bo på luksushotel eller skal man ud på egen hånd med rygsæk?

Det er også vigtigt, at man henvender sig i god tid inden rejsen, idet et fuldt vaccinationsprogram til nogle specielle rejsemål undertiden kan være af en varighed på op til næsten 2 måneder.

Det er vores helt klare holdning, at man hellere skal gardere sig lidt for godt end lidt for dårligt. Der er fortsat hvert år danskere, som dør som følge af sygdomme erhvervet i udlandet. Tager man sig råd til at rejse til eksotiske rejsemål, skal man også tage sig råd til et fornuftigt vaccinationsprogram.

Vil du selv undersøge forhold vedr. vaccination eller finde gode praktiske råd vedrørende udlandsrejsen - klik her: Statens Seruminstituts vejledning vedr. udlandsvaccinationer.

Januar 2007, MRA