Orientering om udarbejdelse af forskellige attester og lægeerklæringer

Honorar for udarbejdelse af lægeerklæringer skal betales af den, som har anmodet om/har brug for lægeerklæringen fx forsikringsselskab, arbejdsgiver, uddannelsesinstitution m.m.

Såfremt der ikke foreligger en klar aftale om, hvem der skal betale, skal honoraret betales af patienten selv i forbindelse med udarbejdelse af attesten.

Nogle attesthonorarer er fastsat ifølge aftaler, direktiver, bekendtgørelser m.m., andre attester prissættes af den læge, som udfører arbejdet.

Honorar for attester betales kontant i forbindelse med udarbejdelse eller udlevering af attesten.

Prisliste for de hyppigst anvendte attester, erklæringer, gebyrer m.m.
Alle priser er incl. moms.

Attest Pris
Mulighedserklæring eller Frihåndsattest 500 kr.
Attest til Kørekort 500 kr.
Attest til afbestilling af rejse 500 kr.
Sygeeksamensattest 500 kr.
Fritagelse for idrætsudøvning (Gymnasium og HF) 500 kr.
Attest til arbejdsløshedskasse 500 kr.
Andre attester, hvor der ikke foreligger aftale, betales efter tidsforbrug. Pr 15 min 500 kr.