Information

FERIE OG KURSUSDAGE


Ferier og kursusdage 2023:

Vi gør opmærksom på at Lægerne Annette Jørgensen og Allan Buusman har hver deres lægeklinik. Det betyder at de kun kan behandle de patienter som er tilknyttet deres egen klinik.  Lægerne Annette og Allan henviser til hinanden i deres ferier - men kun til akutte tilstande som ikke kan vente til de er tilbage fra ferie.

Når din læge er væk kan du IKKE skrive mail til vedkommende. Dette skyldes at der er krav om at en mail besvares indenfor 2-3 hverdage.

Kun din egen læge besvarer mailkorresponadancer. Skriv IKKE besked til en af de andre. Vent til din læge er tilbage.

Ved akut sygdom : Ring til os.

Opgaver som bedst udføres af din egen læge skal vente til vedkommende er tilbage. Det er f.eks.  henvisninger, undersøgelser af tilstande som har stået på et stykke tid, udfyldelse af attester til kommune og forsikringsselskaber, kørekortsattester, graviditetskontroller, børneundersøgelser samt kontroller af blodtryk, KOL og diabetes.

Receptudskrivning af vanedannende medicin udskrives som udgangspunkt KUN af din egen læge. Ved dennes ferie kan husets øvrige læge udskrive disse lægemidler såfremt Medicinkortets dosering er overholdt, og kun i mængder således man kan klare sig til egen læge er tilbage.

Vanedannede medicin omfatter stærk smertestillende, sovepiller og benzodiazepiner/stesolid.

Ferier og kursusdage 2023:

Annette Jørgensen har ferie.

15 maj - 19 maj incl.

sommerferie

26/6 - 14/7 incl.

Allan Buusman har ferie.

1 maj - 5 maj incl.

sommerferie

31 juni - 18 august incl.

 

GODE RÅD, DER KAN SIKRE DIG DET BEDST MULIGE UDBYTTE AF KONTAKT MED KLINIKKEN


 • Af hensyn til afsætning af passende tid, er det en fordel, at du orienterer sekretæren om, hvad dit møde med lægen drejer sig om.
 • Det gør det lettere for alle, hvis du åbent giver udtryk for dine forventninger til kontakten med os.
 • Det er en god idé at skrive nogle stikord ned, om det du ønsker at tale med lægen om, så vi ikke glemmer væsentlige ting.
 • For at være sikre på, at vi når det væsentligste, er det vigtigt at begynde med det.
 • Har du gjort dig tanker om årsagen til dine symptomer, er det vigtigt at fortælle om disse.
 • For at sikre, at du føler dig velinformeret, er det vigtigt, at du gør opmærksom på informationer og forhold, du ikke forstår.
 • Du skal vide, at alle behandlinger er et tilbud. Dvs. at det er dig, der afgør, hvilken behandling du vil tage imod.

Stærk smertestillende/afhængighedsskabende medicin kan ikke bestilles på hjemmesiden. Alle patienter der har aftale med deres faste læge om at måtte få sovemedicin og stærk smertestillende medicin, skal ved hver RECEPT-udskrivning bestille tid til personligt fremmøde hos vores sygeplejersker til dette, ordinationen må ikke ske ved telefonisk eller elektronisk henvendelse. Derudover skal patienten have mindst én konsultation hos deres faste læge årligt vedr. denne ordination.
Få patienter der pga. sygdom ikke har mulighed for at komme i konsultationen eller lider af alvorlig sygdom der kræver meget medicin, kan lave en aftale med deres faste læge angående ordinationen  - kontakt lægen med henblik på receptfornyelse dagligt mellem kl. 08.00-08.50.

 

Få overblikket på SUNDHED.DK

På den offentlige sundhedsportal sundhed.dk kan du i Medicinkortet se hvor mange udleveringer du har tilbage, og tjekke, om din recept er udløbet.

Under"laboratoriesvar" kan du se svar på dine nye prøver 72 timer efter prøven er taget, ligesom gamle prøvesvar er tilgængelige. Tag en snak med lægen om, hvad dine prøvesvar betyder for dig.

Log ind med NemID på sundhed.dk.

INFLUENZAVACCINATION


Gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper, med bopæl i Danmark, fra  Oktober til og med 14/januar 2023. Herefter skal man selv betale.

De  særlige grupper kan ændres lidt fra år til år.

Alle ældre + 65 år (+85-årige skal have 3-valent (den dyre)

Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter:

 • kroniske lungesygdomme
 • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
 • diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
 • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • kronisk lever- og nyresvigt
 • svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering
 • andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter:

Tilhører du ikke ovenstående grupper og ønsker vaccination, koster det 75,- + vaccinationshonorar 150 kr.

Det er vores sygeplejersker der foretager vaccinationen.
Efter vaccination bør du sidde i venteværelset i 15 min, før du går hjem.
Tidsbestilling er nødvendig af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen i huset.

Du skal derfor bestille tid igennem vores sekretariat på 43520252