Information

Ferie og kursusdage

Opsporing af sygdom.

Alle tobaksrygere/eksrygere tilbydes af Lægehuset en lungefunktionsundersøgelse med henblik på tidlig diagnostik af lungesygdommen KOL.

 

Når din læge er væk kan du IKKE skrive mail til vedkommende. Dette skyldes at der er krav om at en mail besvares indenfor 2-3 hverdage.

Skriv IKKE besked til en af de andre. Vent til din læge er tilbage.

Ved akut sygdom : Ring til os.

Opgaver som bedst udføres af din egen læge skal derfor vente til vedkommende er tilbage. Det er fx henvisninger, undersøgelser af tilstande som har stået på et stykke tid, udfyldelse af attester til kommune og forsikringsselskaber, kørekortsattester, graviditetskontroller, børneundersøgelser samt kontroller af blodtryk, KOL og diabetes.

Receptudskrivning af vanedannende medicin udskrives KUN af husets øvrige læge såfremt Medicinkortets dosering er overholdt, og kun i mængder således man kan klare sig til egen læge er tilbage.

Vanedannede medicin omfatter stærk smertestillende, sovepiller og benzodiazepiner/stesolid.

Ferier og kursusdage 2018/2019:

Annette og Allan henviser til hinanden i hinandens ferier - men kun til akutte tilstande som ikke kan vente til de er tilbage fra ferie

Gode råd, der kan sikre dig det bedst mulige udbytte af kontakt med klinikken

 • Af hensyn til afsætning af passende tid, er det en fordel, at du orienterer sekretæren om, hvad dit møde med lægen drejer sig om.
 • Det gør det lettere for alle, hvis du åbent giver udtryk for dine forventninger til kontakten med os.
 • Det er en god idé at skrive nogle stikord ned, om det du ønsker at tale med lægen om, så vi ikke glemmer væsentlige ting.
 • For at være sikre på, at vi når det væsentligste, er det vigtigt at begynde med det.
 • Har du gjort dig tanker om årsagen til dine symptomer, er det vigtigt at fortælle om disse.
 • For at sikre, at du føler dig velinformeret, er det vigtigt, at du gør opmærksom på informationer og forhold, du ikke forstår.
 • Du skal vide, at alle behandlinger er et tilbud. Dvs. at det er dig, der afgør, hvilken behandling du vil tage imod.

 

Få overblikket på SUNDHED.DK

På den offentlige sundhedsportal sundhed.dk kan du i Medicinkortet se hvor mange udleveringer du har tilbage, og tjekke, om din recept er udløbet.

Under"laboratoriesvar" kan du se svar på dine nye prøver 72 timer efter prøven er taget, ligesom gamel prøvesvar er tilgængelige. Tag en snak med lægen om, hvad dine prøvesvar betyder for dig.

Log ind med NemID på sundhed.dk.

Influenzavaccination

Gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper, med bopæl i Danmark, fra 1. Oktober 2018 og året ud.

Herefter skal man selv betale.

 • Personer der er fyldt 65 år.
 • Førtidspensionister.
 • Kronisk syge med følgende sygdomme:
  - kroniske lungesygdomme.
  - hjerte og karsygdomme (ikke almindelig forhøjet blodtryk).
  - diabetes 1 og 2.
  - medfødt eller erhvervet immundefekt
  - svær overvægt BMI>40.
  - påvirket vejrtrækning pga nedsat muskelkraft.
  - kronisk lever- og nyresvigt
 • Gravide der er i 2. eller 3. trimester.
 • Husstandskontakter til svært immun-supprimerede efter lægens skøn.

Personer i de nævnte grupper samt førtidspensionister har ret til at blive vaccineret gratis fra den 1. oktober 2018 og året ud. Dog kan gravide og personer med immundefekter og deres husstandskontakter blive vaccineret til og med 28. februar 2019.

Tilhører du ikke ovenstående grupper og ønsker vaccination, koster det 75,- + vaccinationshonorar 150 kr.

Det er vores sygeplejersker der foretager vaccinationen.
Efter vaccination bør du sidde i venteværelset i 15 min, før du går hjem.
Tidsbestilling er nødvendig af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen i huset.

Bestiller du via hjemmesiden, skal du derfor bestille tid hos Sanne Andersen (hvis du er patient hos Annette Jørgensen) eller Irene Holm (hvis du er patient hos Allan Buusman)